Chăm sóc khách hàng

Với phương châm “Tất cả vì chất lượng công trình, uy tín và quyền lợi khách hàng . Công ty TNHH Cơ khí Chế tạo Việt Hùng đưa ra các tiêu chuẩn riêng về chăm sóc khách hàng nhằm thỏa mãn tối đa lợi ích cũng như đưa đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng:

Khách hàng là thượng đế

Luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết.

Luôn tận tâm phục vụ và đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào và ở bất cứ nơi đâu, hướng tới hợp tác lâu dài đôi bên cùng có lợi.

Luôn thấu hiểu tâm lý khách hàng

Luôn gợi ý và đáp ứng những sản phẩm, chính sách phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Luôn lắng nghe và chia sẻ những khó khăn để cùng khắc phục

Luôn lắng nghe, luôn kề vai sát cánh cùng khách hàng để chia sẻ những khó khăn phát sinh trong quá trình hợp tác.

Có trách nhiệm

Sản phẩm được Việt Hùng cung cấp được chăm sóc và bảo hành đúng thời gian quy định.

Đảm bảo các sản phẩm cung cấp đều chưa qua sử dụng.

Đảm bảo tất cả hàng hoá được cung cấp không có khuyết tật nảy sinh do thiết kế, vật liệu.

 

VIỆT HÙNG LUÔN ĐI CÙNG BẠN